[ « оглавление | словарь » ]


Lekcia 2

NÁŠ BYT

   Bývam s rodičmi. Máme pekný byt. Byt má tri izby. Je to teda trojizbový byt.
   Najväčšia izba je obývačka. V obývačke je veľký stôl, pohovka, skriňa a klavír. Na stenách sú maľby. Na okne visia pekné záclony. Na dlážke leží mäkky koberec. Na povale visí krásny luster. Okolo stola stoja stoličky. V kúte pri televízore je konferenčný stolík a kreslo. Mamička chce dať do obývacej izby ešte jedno kreslo. V obývačke prijímame návštevy, odpočívame, tancujeme, spievame, pozeráme televíziu.
   Druhá izba je spálňa pre rodičov. Tam sú postele, šatník, skriňa na bielizeň, toaletný stolík, knižnica a pracovný stôl. Otcovi slúži spálňa zároveň ako pracovňa1.
   Moja izba je najmenšia. Mám tam gauč, stôl, stoličky, šatník, knižnicu, kreslo a magnetofón. Na stene visia poličky na knihy. Vo svojej izbe môžem pokojne študovať, čítať, počúvať hudbu.
   V našom byte je dosť veľka kuchyňa. V kuchyni je sporák, kuchynský príborník, chladnička a stôl s kuchynskými stoličkami. V kúte je kôš na odpadky. V kuchyni mamička varí obed. Kuchyňa nám slúži ako jedáleň. Tam raňajkujeme, obedujeme a večeriame.
   Kúpeľňa v našom byte je malá. Má vaňu a umývadlo. V kúpeľni na polici je mydlo a na druhej polici sú zubné kefky. Vedľa umývadla visia ručníky. V kúpeľni má byť aj práčka2, ale ešte ju nemáme. V kúpeľni sa kúpeme, sprchujeme a tam aj perieme.
   Naša predsieň je tiež malá. V predsieni visí zrkadlo, stojí vešiak a stolík s telefónom. Na vešiak daváme kabáty a kolbúky. Pod vešiakom sú prezuvky.
   Náš byt sa nám páči3. Je vkusne a účelne zariadený4. Upratujeme ho každý deň.

СЛОВАРЬ

[———]

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. spálňa slúži zároveň ako pracovňa - спальня служит одновременно рабочим кабинетом
2. V kúpeľni má byť aj práčka. - В ванной должна находиться и стиральная машина.
3. Náš byt sa nám páči. - Наша квартира нам нравится.
   Возвратные компоненты sa и si в словацком языке пишутся отдельно от глагола. В предложении они стоят всегда после первого слова или выражения, на которое падает логическое ударение.
4. (Byt) je vkusne a účelne zariadený. - Она (квартира) со вкусом и удобно (досл. целесообразно) обставлена.
   В словацком языке, в отличие от русского, нет кратких страдательных причастий, окончания которых совпадают с окончаниями прилагательных. Страдательные причастия, в отличие от прилагательных, всегда употребляются с глагольной связкой.


Г л а г о л

   Все граматические формы глагола в словацком языке, так же как и в русском, образуются от двух главных глагольных основ: основы настоящего времени и основы инфинитива, причём последняя часто совпадает с основой прошедшего времени.
   Инфинитив в словацком языке, подобно инфинитиву в русском, оканчивается на . Основа инфинитива получается при отделении суффикса инфинитива

ИнфинитивОснова инфинитива
chytať
rozumieť
pracovať
padnúť
robiť
niesť
chyta-
rozumie-
pracova-
padnú-
robi-
nies-

   Основа настоящего времени выявляется в спрягаемых формах настоящего времени при отделении личных окончаний глагола -m; ; -me; -te; -ú (u); -ia (a). Основа настоящего времени состоит из корня и тематической морфемы или только из корня. В форме 3-го л. мн. числа настоящего времени тематическая морфема часто имеет другой вид по сравнению с другими формами настоящего времени:

Инфинитив3-е л. ед. ч.3-е л. мн. ч.Тематическая
морфема
chytať
rozumieť
biť
padnúť
česať
niesť
robiť
chyt
rozum-ie
bi-je
pad-ne
čes-e
nies-ie
rob
chyt-aj -ú
rozum-ej -ú
bi-j -ú
pad-n -ú
čes
nies
rob-ia
á/aj
ie/ej
je/j
ne/n
e/O
ie/O
í/O

П р и м е ч а н и е.    В словацком языке, в отличие от русского, формы 3-го л. ед. и мн. числа глаголов настоящего времени не имеют на конце .

   В зависимости от тематической морфемы, отражающей характер соотношения между основой инфинитива и основой настоящего времени, в современном словацком языке все глаголы делятся на семь классов, внутри которых выделяются ещё дополнительные типы спряжения. Всего в словацком языке выделяется 14 типов спряжения глаголов.

Модальные глаголы

   Модальные глаголы выражают различные оттенки долженствования, желательности, возможности, способности или необходимости совершения лицом какого-либо действия. В сочетании с модальными глаголами основной смысловой глагол употребляется в форме инфинитива.
   Основными модальными глаголами в словацком языке являются следующие:
   Глагол chcieť выражает желание. На русский язык он переводится глаголом хотеть:
Chcem študovať.
Chce tancovať.
Chcete ísť s nami?
Я хочу учиться.
Она (он) хочет танцевать.
Вы хотите пойти с нами?
   Глагол môcť в словацком языке выражает оттенок возможности. В русском языке ему соответствует глагол мочь:
Môžem ti požičať tú knihu.
Nemôže to urobiť.
Môžeme sa zhovárať nahlas.
Я могу одолжить тебе эту книгу.
Он (она) не может это сделать.
Мы можем разговаривать громко.
   Глагол mať в модальном значении выражает оттенок меннее категорического долженствования или возможности. Глагол mať с оттенком долженствования переводится на русский язык при помощи слов нужно (надо), следует. Оттенок возможности передаётся на русский язык посредством слова можно:
Máme počkať.
Má už odísť?
Dnes mám prať.
Нам надо подождать.
Ему (ей) уже можно уйти?
Мне надо сегодня стирать.
   Глагол musieť означает наивысшую степень долженствования. Из всех модальных глаголов он выражает самую категорическую необходимость совершения действия, названного смысловым глаголом. На русский язык глагол musieť чаще всего переводится конструкцией с должен, обязан, вынужден:
Musíme tam byť včas.
Musí všetko povedať rodičom.
Musíte o tom vedieť.
Мы должны там быть вовремя.
Он (она) должен (обязан) всё сказать родителям.
Вы должны (обязаны) об этом знать.
   Глагол smieť выражает значение "иметь право, сметь". В русском язке ему соответствуют глаголы мочь, сметь, иметь право:
Smiem tam ísť?
Nesmieš tam vkročiť.
Každý to smie vedieť.
Я могу туда пойти? (Мне можно туда пойти?)
Ты не имеешь права туда войти. (Ты не смеешь туда войти.)
Каждый имеет право знать это.

Спряжение модальных глаголов в настоящем времени

chcieťmôcťmaťmusieťsmieť
OsobaJednotné číslo
 1.
 2.
 3.
chcem
chceš
chce
môžem
môžeš
môže
mám
máš
musím
musíš
musí
smiem
smieš
smie
Množné číslo
 1.
 2.
 3.
chceme
chcete
chcú
môžeme
môžete
môžu
máme
máte
majú
musíme
musíte
musia
smieme
smiete
smú


Спряжение глаголов vedieť, ísť, jesť в настоящем времени

vedieťísťjesť
OsobaJednotné číslo
 1.
 2.
 3.
viem
vieš
vie
idem
ideš
ide
jem
ješ
je
Množné číslo
 1.
 2.
 3.
vieme
viete
vedia
ideme
idete
idú
jeme
jete
jedia

УПРАЖНЕНИЯ

   1. Ответьте на следующие вопросы:

   1. Aký máte byt? 2. Koľko izieb má váš byt? 3. Ktorá izba je najväčšia? 4. Čo je v obývačke? 5. Čo leží na dlážke? 6. Čo visí na stenách? 7. Kde stojí konferenčný stolík? 8. Čo chce dať mamička ešte do obývacej izby? 9. Čo robíte v obývačke? 10. Pre koho je spálňa? 11. Čo je v spálni? 12. Prečo v spálni stojí pracovný stôl? 13. Kto spáva v spálni? 14. Aká je vaša izba? 15. Čo tam stojí? 16. Čo môžete robiť vo svojej izbe? 17. Ako je zariadená kuchyňa? 18. Čo robíte v kuchyni? 19. Čo je v kúpeľni? 20. Čo robíte v kúpeľni? 21. Je predsieň, veľká? 22. Čo dávate na vešiak? 23. Kde sú prezuvky? 24. Prečo sa vám páči váš byt?


   2. Определите тип склонения существительных и напишите их в форме мн. числа:

   kabát, klobúk, vešiak, predsieň, zrkadlo, stolík, kúpeľňa, byt, vaňa, umývadlo, polica, kefka, ručník, práčka, kuchyňa, sporák, príborník, chladnička, stôl, stolička, kôš na odpadky, pracovňa, gauč


   3. Определите тип склонения существительных и напишите их в форме ед числа:

   rodičia, byty, izby, obývačky, stoly, pohovky, skrine, klavíry, steny, maľby, okná, záclony, dlážky, koberce, povaly, lustre, stoličky, kúty, stolíky, lampy, kreslá, spálne, postele, šatníky, knižnice


   4. Образуйте, где возможно, форму мн. числа:

   vysoký stôl, nízka stolička, veľký šatník, bohatá knižnica, hlboké kreslo, pohodlné zariadenie, žltá stena, úzka polica, svetlá kuchyňa, strieborný príbor, tmavá komora, kovový sporák, kuchynský príborník, nová chladnička, tenká bielizeň, biele umývadlo, modrý kôš na odpadky, mäkká posteľ, malá spálňa, obývacia izba, toaletný stolík, tichá pracovňa, široká vaňa, zubná kefka, klasická hudba, stará práčka, voňavé mydlo, čistá kúpeľňa, trojizbový byt, ľahké cvičenie


   5. Образуйте форму ед. числа:

   milí rodičia, malé predsiene, dvojizbové byty, veľké izby, staré zrkadlá, pracovné stoly, drevené vešiaky, ťažké cvičenia, žlté skrine, tvrdé pohovky, pekné maľby, teplé kabáty, čierne klobúky, tenké záclony, mäkké prezuvky, krásne lustre, konferenčné stolíky, stojacie lampy, zelené kreslá, červené koberce, posledné vyučovania, jednoduché otázky, kuchynské stoličky, holé steny, hnedé tabule


   6. Измените предложения по образцу:

   V predsieni visí zrkadlo. — V predsieni visia zrkadlá.

1. Na okne visí záclona. 2. Na dlážke leží koberec. 3. Pri stole stojí stolička. 4. Na stene visí maľba. 5. Na stole leží pero. 6. V kúte stojí skriňa. 7. Na stene visí kresba. 8. Na pohovke leží kniha. 9. V kúte stojí stolík. 10. Na povale visí luster. 11. Na stoličke leží aktovka. 12. Na polici stojí slovník. 13. Pri televízore stojí stojacia lampa. 14. V kuchyni je sporák. 15. V kresle leží učebnica. 16. Na stene visí polica. 17. V obývačke stojí gauč.


   7. Образуйте основу инфинитива от следующих глаголов:

   bývať, mať, stáť, visieť, ležať, chcieť, dať, prijímať, odpočívať, tancovať, spievať, pozerať, slúžiť, spať, študovať, čítať, počúvať, upratovať, variť, raňajkovať, obedovať, večerať, umývať, kúpať sa, sprchovať sa, prať, dávať, páčiť sa, zariadiť


   8. Составьте вопросы и ответы с глаголом " chcieť " по образцу:

   Chcete ta ísť? — Áno, chceme ta ísť.

bývať s rodičmi, tancovať moderný tanec, pozerať televíziu, spievať hlasne, bývať na dedine, raňajkovať mlieko, obedovať spolu, večerať skoro, zariadiť izbu moderne, vedieť všetko, ísť trolejbusom, mať auto, jesť hríby, dať kabát na vešiak


   9. Составьте вопросы и ответы с глаголом " mať " по образцу:

   Máš dnes prednášať? — Nie, nemám dnes prednášať.

upratovať izbu, umývať riad, prať bielizeň, variť obed, ísť do školy, robiť cvičenia, prijímať návštevy, študovať


   10. Составьте вопросы и ответы с глаголом " musieť " по образцу:

   Musíte to vedieť presne? — Áno, musíme to vedieť presne.

veľa študovať, hodne cvičiť, mnoho čítať, navštevovať prednášky, odpovedať na otázky, chodiť na každé seminárne cvičenie, upratovať izbu každý deň, umývať riad hneď, prať každý večer, robiť rozcvičku každé ráno, ísť na prednášku, vedieť to presne


   11. Составьте вопросы и ответы с глаголом " môcť " по образцу:

   Со môžeš robiť vo svojom byte? — Vo svojom byte môžem pokojne bývať.

v obývačke — pozerať televíziu, tancovať, spievať, prijímať návštevy, počúvať hudbu; v kuchyni — raňajkovať, obedovať, večerať, umývať riad; v kúpeľni— kúpať sa, sprchovať sa, prať bielizeň; v spálni — spať, odpočívať; v posluchárni — počúvať prednášky, robiť cvičenia, odpovedať na otázky


   12. Напишите модальные глаголы в форме 3-го л. мн. числа:

   1. Môže študovať dobre. 2. Nechce dnes upratovať izbu. 3. Smie sa tu kúpať. 4. Musí veľa cvičiť. 5. Má byť zajtra doma. 6. Musí odpovedať na otázky. 7. Chce dnes tancovať a spievať. 8. Môže ísť autobusom. 9. Má ísť na prednášku. 10. Môže sa sprchovať každé ráno. 11. Chce sa večer kúpať. 12. Má každé ráno robiť rozcvičku. 13. Môže jesť všetko. 14. Smie navštevovať prednášky. 15. Musí vedieť všetko dobre. 16. Nemôže ísť s nami, má prať.


   13. Переведите каждую пару предложений и объясните различия в употреблении модальных глаголов " musieť " и " mať ":

   1. Musím študovať. Mám študovať. 2. Musím upratovať izbu. Mám upratovať izbu. 3. Musím prať. Mám prať. 4. Musím to vedieť. Mám to vedieť. 5. Musím umývať riad. Mám umývať riad. 6. Musím cvičiť. Mám cvičiť. 7. Musím veľa čítať. Mám veľa čítať. 8. Musím ta ísť. Mám ta ísť. 9. Musím jesť ovocie. Mám jesť ovocie.


   14. Заполните пропуски подходящими по смыслу модальными глаголами в 1-м л. ед. числа:

   1. V lete ... ísť k rodičom na dedinu. 2. ... upratovať svoju izbu každý deň. 3. Vo svojej izbe ... počúvať hudbu kedy ... . 4. Zajtra ... prať bielizeň. 5. Dnes večer ... študovať, pretože mám zajtra seminár. 6. ... ísť s vami? 7. ... urobiť veľa. 8. ... všetko povedať rodičom. 9. Dnes ... variť obed. 10. ... cvičiť každý deň.


   15. Составьте предложения, используя данные ниже словосочетания с глаголом " dať " в значении «поставить, положить, повесить» и модальные глаголы в форме 3-го л. ед. числа по образцу. Объясните различие в их употреблении:

   dať knihy na stôl — Chce dať knihy na stôl.
   Môže dať knihy na stôl. Musí dať knihy na stôl.
   Má dať knihy na stôl. Smie dať knihy na stôl.

dať práčku do kúpeľne, dať kreslo do spálne, dať klavír do obývačky, dať chladničku do kuchyne, dať bielizeň do skrine, dať riad do príborníka, dať knihy na policu, dať kabát a klobúk na vešiak, dať knihy na stôl, dať knihy do aktovky, dať kôš na odpadky pod umývadlo


   16. Напишите глаголы во мн. числе:

   1. Jem chlieb s maslom. 2. Vieš o tom niečo? — Nič o tom neviem. 3. Kam ide? — Ide sem. 4. Ješ tvaroh? — Áno, jem. 5. Vie všetko dobre. 6. Ideš na seminár? — Áno, idem. 7. Prečo vie tak málo? — Neviem. 8. Ješ kašu? — Nie, nejem. 9. Ide na prednášku. 10. Vie odpoveď na každú otázku. 11. Viem o tom všetko. 12. Idem k vám. 13. Jem rýchlo. 14. Vie všetko, ale nechce povedať.


   17. Переведите на словацкий язык:

   а) Я живу с родителями. У нас большая трехкомнатная квартира. В гостиной посередине стоит большой стол, в углу рояль, в другом углу телевизор, журнальный столик. На стенах висят книжные полки. На полу лежит мягкий ковёр. В комнате стоят кресла и стулья. Вторая комната — спальня. Там спят мои родители. В спальне стоят кровати, туалетный столик, платяной шкаф, шкаф для белья, большой книжный шкаф и стол. У меня отдельная комната. Здесь стоит стол, диван, книжный шкаф, стулья и одно кресло. На стенах висят картины. На окне стоят цветы. Кухня у нас маленькая. Там стоит кухонный стол, стулья, буфет, холодильник, газовая плита и мусорное ведро под раковиной. В ванной мы моемся и принимаем душ. Здесь большая белая ванна, рядом умывальник, на полке лежит мыло, зубные щётки. В прихожей у нас стоит вешалка и на маленьком столике телефон. Мне нравится наша квартира.
   б) 1. Она хочет танцевать. 2. Он может это сделать. 3. Ты должен туда пойти. 4. Это кресло должно стоять в углу. 5. Мы не можем смотреть телевизор: нам надо заниматься. 6. Вы не имеете права слушать музыку по ночам (po nociach). 7. Ей надо много читать. 8. Они обязаны знать это. 9. Мне надо положить это на стол. 10. Сегодня ей не надо убирать квартиру.

[ « оглавление | словарь » ]Rambler's Top100