[ « оглавление | словарь » ]


Склонение местоимений и числительных

Čis. Rod Nominatív Genitív Datív Akuzatív Lokál Inštrumentál
          ja
  ty
  my
  vy  
  mňa, ma  
  teba, ťa
  nás
  vás
  mne, mi  
  tebe, ti
  nám
  vám
  mňa, ma  
  teba, ťa
  nás
  vás
  mne  
  tebe
  nám
  vám
  mnou  
  tebou
  nami
  vami
  Sing.     M     on     jeho
  neho
  ho, -ňho  
  -ň
  jemu
  nemu  
  mu
  jeho (živ.)  
  ho, neho  
  -ňho, -ň
  ňom     ním  
  F     ona     jej, nej     jej, nej     ju, ňu     nej     ňou  
  N     ono     jeho     jemu     ho, -ň     ňom     ním  
  Plur.     M (živ.)     oni     ich, nich     im, nim     ich, nich     nich     nimi  
  M (neživ.), F, N     ony     ich, nich     im, nim     ich, ne     nich     nimi  
  --     --     --     seba     sebe, si     seba, sa     sebe     sebou  
  Sing.     M     môj     môjho     môjmu     môjho (živ.)  
  môj (neživ.)  
  mojom     mojím  
  F     moja     mojej     mojej     moju     mojej     mojou  
  N     moje     môjho     môjmu     moje     mojom     mojím  
  Plur.     M (živ.)     moji     mojich     mojim     mojich     mojich     mojimi  
  M (neživ.), F, N     moje     mojich     mojim     moje     mojich     mojimi  
  Sing.     M     ten     toho     tomu     toho (živ.)  
  ten (neživ.)  
  tom     tým  
  F     tá     tej     tej     tú     tej     tou  
  N     to     toho     tomu     to     tom     tým  
  Plur.     M (živ.)     tí     tých     tým     tých     tých     tými  
  M (neživ.), F, N     tie     tých     tým     tie     tých     tými  
          kto  
  čo
  koho  
  čoho  
  komu  
  čomu  
  koho  
  čo  
  kom  
  čom  
  kým  
  čím  
Čis. Rod Nominatív Genitív Datív Akuzatív Lokál Inštrumentál
  Sing.     M     jeden     jedného     jednému     jedného (živ.)  
  jeden (neživ.)  
  jednom     jedným  
  F     jedna     jednej     jednej     jednu     jednej     jednou  
  N     jedno     jedného     jednému     jedno     jednom     jedným  
  Plur.     M (živ.)     jedni     jedných     jedným     jedných     jedných     jednými  
  M (neživ.), F, N     jedny     jedných     jedným     jedny     jedných     jednými  
  M (živ.)     dvaja     dvoch     dvom     dvoch     dvoch     dvoma  
  M (neživ.)   dva     dvoch     dvom     dva     dvoch     dvoma  
  F, N     dve     dvoch     dvom     dve     dvoch     dvoma  
  M (živ.)     traja     troch     trom     troch     troch     troma
  (tromi)  
  M (neživ.), F, N     tri     troch     trom     tri     troch     troma
  (tromi)  
  M (živ.)     štyria     štyroch     štyrom     štyroch     štyroch     štyrmi  
  M (neživ.), F, N     štyri     štyroch     štyrom     štyri     štyroch     štyrmi  
  M (živ.)     päť
  piati  
  piatich     piatich     päť
  piatich  
  piatich     piatimi  
  M (neživ.), F, N     päť     piatich     piatich     päť     piatich     piatimi  

[ « оглавление | словарь » ]Rambler's Top100