[ « оглавление | словарь » ]


Типы спряжения глаголов

Vzor   Tematická morfa
chytať   chytám, chytáš, chytá, chytáte, chytajú, chytaj  

  chytaúc, chytajúci, chytal, chytavší, chytaný, chytanie  
-á/aj-
-a-
rozumieť   rozumiem, rozumieš, rozumie, rozumieme, rozumiete, rozumejú, rozumej  

  rozumejúc, rozumejúci, rozumel, rozumevši, X-ený, X-nie  
-ie/ej-
-ie/e-
niesť   nesiem, nesieš, nesieme, nesiete, nesú, nes  

  nesúc, nesúci, niesol, O, nesený, nesenie  
-ie/O-
O
hynúť   hyniem, hynieš, hynie, hynieme, hyniete, hynú, Xhyň  

  hynúc, hynúci, hynuvší, Xhynutý, hynutie  
-ie/O-
-ú/u-
trieť   triem, trieš, trie, trieme, triete, trú, tri  

  trúc, trúci, trel, trevší, trený, trenie  
-ie/ú-
O
brať   beriem, berieš, berie, berieme, beriete, berú, ber  

  berúc, berúci, bral, braný, branie  
-ie/O-
-a-
česať   češem, češeš, češe, češeme, češete, češú, češ  

  češúc, češúci, česal, česavší, česaný, česanie  
-e/O-
-a-
žať   žnem, žneš, žne, žneme, žnete, žnú, žni  

  žnúc, žnúci, žal, žavší, žatý, žatie  
-e/O-
O
chudnúť   chudnem, chudneš, chudne, chudneme, chudnete, chudnú, chudni  

  chudnúc, chudnúci, chudol, chudnuvší, chudnutý, chudnutie  
-e/O-
-ú-
žuť   žujem, žuješ, žuje, žujeme, žujete, žujú, žuj  

  žujúc, žujúci, žul, žuvší, žutý, žutie  
-e/O-
O
pracovať   pracujem, pracuješ, pracuje, pracujeme, pracujete, pracujú, pracuj  

  pracujúc, pracujúci, pracoval, pracovavší, X-ný, pracovanie  
-e/O-
-a-
robiť   robím, robíš, robí, robíme, robíte, robia, rob  

  robiac, robiaci, robil, robivší, robený, robenie  
-í/O-
-i-
vidieť   vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidia, viď  

  vidiac, vidiaci, videl, videvší, videný, videnie  
-í/O-
-ie/e-
kričať   kričím, kričíš, kričí, kričíme, kričíte, kričia, krič  

  kričiac, kričiaci, kričal, kričavši, kričaný, kričanie  
-í/O-
-a-
Vzor   Tematická morfa
    byť

  som, si, je, sme, ste, sú, buď  
  súc, -- bol, byvší, -- bytie  
-
-
    jesť

  jem, ješ, je, jeme, jete, jedia, jedz  
  jediac, jediaci, jedol, Xjedší, jedený, jedenie  
-
-
    vedieť

  viem, vieš, vie, vieme, viete, vedia, vedz  
  vediac, vediaci, vedel, Xvedevší, vedený, vedenie  
-
-
    chcieť

  chcem, chceš, chce, chceme, chcete, chcú, chci  
  chcejúc, chcejúci, chcel, chcevší, chcený, chcenie  
-
-
    ísť

  ídem, ideš, ide, ideme, idete, idú, id (choď)  
  idúc, idúci, išiel, Xšedší, Xidený, Xidenie  
-
-
    stať (sa)

  stanem (sa),staneš (sa),stane (sa),staneme (sa),stanete (sa),stanú (sa),staň (sa)  
  stanúc (sa), --, stal (sa), stavší (sa), --, --,  
-
-
    stáť

  stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stoja, stoj  
  stojac, stojaci, stál, stavší, Xstatý, státie  
-
-[ « оглавление | словарь » ]Rambler's Top100